Política de Devolucions

Política de Devolucions Sa Floristeria

Condicions de lliurament

L’horari de lliurament de les comandes es realitzarà en horari de demà o tarda. En cas de lliuraments amb horaris limitats, el client haurà de consultar la disponibilitat amb Sa Floristeria.

Les comandes hauran de realitzar-se amb un mínim de 4 hores d’antelació a la data i horari de lliurament desitjat.

Els lliuraments amb motius especials com bodes i funerals i/o festivitats com el Dia de la Mare, Sant Valentí, etc es procurarà complir les prioritats horàries indicades, informant el client en cas contrari.

Per a realitzar el lliurament, Sa Floristeria contactarà prèviament amb el/la destinatari/ària. Si intentada el lliurament aquesta no pogués realitzar-se per causes alienes a Sa Floristeria, l’empresa es posarà en contacte amb el client.

Informació de lliurament incorrecte o incomplet:

Si, en realitzar la comanda, es facilita una adreça de lliurament incorrecte o incomplet, Sa Floristeria es posarà en contacte amb el client per a confirmar les dades o demanar detalls addicionals. Aquesta gestió pot suposar una demora en el lliurament programat.

Mètodes de pagament acceptats

Els mètodes de pagaments acceptats són Targeta de Crèdit/Dèbit (American Express, Visa, Visa Electron, Maestro, 4B, Mastercard).

Política de Qualitat – Garantia del producte

Les composicions florals de Sa Floristeria són úniques i realitzades manualment de manera artesanal. En la seva realització es procura ajustar-se al contingut de les fotografies i imatges del producte, si bé poden existir variacions però mantenint, sempre, el concepte i la qualitat del producte.

Les composicions no inclouen bases ni gerros, tret que s’indiqui expressament.

En el cas de canvis, Sa Floristeria procurarà contactar amb el client per a informar d’aquests. Si no és possible, es procedirà amb la substitució de colors per a evitar retards en el lliurament de la comanda, mantenint la qualitat del producte i substituint-la si és el cas per una altra d’igual o major valor.

S’exceptuen de l’anterior les composicions en les quals s’especifica els productes emprats que la integraran (per exemple un nombre determinat de roses) i en aquest cas es lliurarà el producte especificat pel consumidor i sempre de la millor qualitat.

En el cas de flors i plantes de temporada o si per qualsevol altra circumstància no hi hagués disponibilitat del producte s’informarà el client, per a poder efectuar el canvi de producte en una nova comanda, o cancel·lar-lo segons la seva conveniència, amb reemborsament de l’import i sense que hi hagi lloc a cap indemnització de danys i perjudicis.

D’acord amb l’article 116 del TRLGDCU (Conformitat dels productes amb el contracte):

“1. Excepte prova en contra, s’entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació:

  1. S’ajustin a la descripció realitzada pel venedor i posseeixin les qualitats del producte que el venedor hagi presentat al consumidor i usuari en forma de mostra o model.
  2. Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.
  3. Presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el consumidor i usuari pugui amb fonament esperar, tenint en compte la naturalesa del producte”

Política de devolucions

En cas de producte defectuós, Sa Floristeria haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució amb un bo pel mateix valor del producte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari.

Si el motiu de la reclamació és la qualitat del producte lliurat, sent aquest perible, o sobre la composició d’aquest, podrà reclamar en les 24 hores següents a la data de lliurament, ja que si es realitza en dates posteriors, per ser un producte perible, no es podria comprovar la qualitat del producte.

El client ha de facilitar les dades de la comanda, del producte, el motiu de la seva disconformitat i una fotografia. Una vegada rebuda la notificació, l’empresa es posarà en contacte amb el client per a informar-lo sobre com ha de procedir, sense que les consegüents gestions de compensació o devolució, suposin cap cost per a client, sempre que la reclamació estigui justificada.

Dins dels terminis indicats el client podrà realitzar la reclamació a l’empresa, bé a través de correu electrònic a: safloristeria@gmail.com, per telèfon al 971 65 41 41, via whatsapp al 615 46 99 09 o personalment en carrer Portell, 3, Santanyí.

Jurisdicció i Plataforma de resolució de conflictes

Aquest Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola.

Per a la resolució de litigis, el client pot accedir en línia a la plataforma que facilita la Comissió Europea i que es troba en l’enllaç següent:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Sempre que no hi hagi una norma que obligui a una altra cosa, per a quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, les parts acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de la província d’Illes Balears, amb renúncia expressa de qualsevol altra jurisdicció que pogués correspondre’ls.

Contacte

En cas que vostè tingui qualsevol dubte sobre aquestes Condicions legals o vulgui realitzar qualsevol comentari sobre aquest lloc web, pot enviar un missatge de correu electrònic a l’adreça: safloristeria@gmail.com.

De part de l’equip Titular d’aquesta web li agraïm el temps dedicat a llegir aquest Avís Legal.

Despeses de lliurament

Les despeses d’enviament es determinen en funció de l’adreça de destinació:

Recollida en la nostra floristeria: gratis.

Lliurament de flors per a funerals en els cementiris de Santanyí, Alqueria i S’Horta: gratis.

Lliurament en:

07691 Alqueria Blanca 6
07660 Cala d’Or 12
07659 Cala Figuera, Cala Santanyí 6
07669 Calonge, S’Horta, Cala Serena, Cala Ferrera, Cas Concos 7
07630 Campos 10
07638 Colònia St. Jordi 14
07690 Es Llombards, Cala Llombards, Cala S’Almunia, Son Moja 6
07200 Felanitx 15
07620 Llucmajor 21
07001 a 07015 Palma 40
07260 Porreres 20
07670 Porto Colom 13
07691 Portopetro 10
07639 Sa Ràpita, S’Estanyol 20
07650 Santanyí 5
07640 Ses Salines 7

Aquests imports contemplen un únic lliurament, per la qual cosa en cas que el destinatari sigui persona diferent del client, aquest autoritza l’empresa a realitzar una crida prèvia de confirmació.